servicii

I. servicii pentru cetățeni

Centrul Regional de Resurse ONG oferă cu titlu gratuit următoarele servicii adresate cetăţenilor după cum urmează :

 • Informare europeană (in cadrul Centrului Europa din cadrul Primariei Suceava);
 • Informare cu privire la legea liberului acces la informaţii de interes public (la sediul CenRes);
 • Informare permanenta pentru integrarea sociala a resortisanţilor ţărilor terţe;
 • Informare cu privire la direcţionarea 2% din impozitul datorat statului către sectorul ONG ( la sediul CenRes);
 • Consiliere cu privire la constituirea unei asociaţii sau fundaţii (la sediul CenRes);
 • Stagiu de practică pentru studenţi (in cadrul Centrului Europa Suceava sau la sediul CenRes);

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon 02305241208.

 

II. servicii pentru asociatii si fundatii

Centrul Regional de Resurse ONG oferă următoarele servicii adresate organizatiilor neguvernamentale constituite sau in curs de constituire după cum urmează :

 • Forumul ONG (Forumul Judeţean ONG Suceava – un eveniment anual care reuneşte comunitatea organizaţiilor neguvernamentale, mass media, administraţia publică şi cetăţenii interesaţi de mersul societăţii civile);
 • Voluntar ONG (voluntarii prin intermediul Centrului de Voluntariat Suceava pot ajuta comunitatea in proiecte din domenii precum social, protectia mediului, tineret, sport, etc, );
 • Finanţare ONG (CenRes Suceava acordă imprumuturi punte organizaţiilor neguvernamentale sucevene care derulează proiecte structurale şi intâmpină probleme in finanţarea curentă a proiectului, in cadrul programului de microcredite derulat cu sprijin din partea Fundatiei pentru Dezvoltarea Euroregiunii Carpatice);
 • ONG Help Line (linie telefonică cu tarif normal 0230 524128 pentru membrii şi voluntarii ONG care au nevoie de informaţii sau sfaturi despre societatea civilă);
 • Formare ONG (cursuri acreditate CNFPA pentru membrii şi voluntarii ONG disponibile in curând pe pagina www.aptitudini.ro);
 • Biblioteca ONG (acces la fondul de carte şi publicaţii din sfera sectorului asociativ naţional şi internaţional);
 • Cafeneaua ONG (CenRes si Music Pub Suceava pun la dispoziţia ONG-urilor mansarda clubului din Suceava, strada Mihai Viteazu nr. 40, pentru intâlniri ale membrilor, şedinte şi adunări generale);
 • Secretariat ONG (CenRes pune la dispoziţia ONG-urilor secretariatul organizaţiei pentru coordonarea activităţilor de tip reţea, campanii, informare publică).
 • Contabilitate ONG (CenRes facilitează intâlniri de profil cu experţi contabili din domeniul ONG in vederea imbunătăţirii contabilităţii curente, bilanţurilor şi rapoartelor anuale);
 • Mediere ONG (CenRes prin intermediul Asociatiei pentru Rezolvarea Alternativa a Disputelor faciliteaza medierea pentru ONG-urile din regiunea de dezvoltare NE);
 • Arhiva ONG (CenRes facilitează arhivarea documentelor ONG cu o firmă de profil la tarife reduse pentru asociaţii şi fundaţii).
 • Eveniment ONG (CenRes ofera servicii de organizare de evenimente, conferinte, teambuilding-uri, traduceri si inchiriere de echipamente);
 • 2% pentru ONG  (CenRes ofera informatii persoanelor interesate cu privire la oportunitatea directionarii 2 % din impozitului datorat statului catre o organizatie activa si transparenta din regiunea NE);
 • Echipament ONG (program de donatii de echipamente de tehnica de calcul pentru organizatiile neguvernamentale din domeniul protectiei copilului);

III. servicii pentru sectorul economic

Centrul Regional de Resurse ONG oferă cu titlu gratuit următoarele servicii adresate sectorului economic după cum urmează :

 • consiliere in identificare de ONG-uri pentru activitati de sponzorizare;
 • consiliere in identificarea de ONG-uri pentru directionarea 2%;
 • parteneriate pentru derularea proiectelor de responsabilitate sociala a companiilor (CSR).

CenRes derulează un set de trei programe si dezvolta proiecte cu finantare din diferite programe:

 • Dezvoltare regională şi bună vecinătate;
 • Dezvoltare locală şi comunitară;
 • Dezvoltare personală şi antreprenorială.

Detalii despre programele si proiectele CenRes pot fi descarcate aici.

Totodata CenRes a realizat in cadrul proiectelor derulate o serie de publicaţii astfel:

 • Indexul sustenabilităţii in Regiunea de dezvoltare NE;
 • Ghid pentru infiintarea unui ONG;
 • Ghid de bune practici pentru proiectele derulate in parteneriat;
 • Parteneriate de succes din Euroregiunea Carpatică;
 • Bune practici in implementarea proiectelor transfrontaliere;
 • Ghid pentru derularea activităţilor ecoturistice;
 • Ghidul  “Bucovina – destinatie ecoturistica”;
 • Ghidul resortisanților tarilor terțe;
 • Manual de bune practici in acordarea de servicii resortisanţilor ţărilor terțe;
 • Raport de activitate “10 ani de activitate – 10 pasi in comunitate”;

Publicațiile pot fi consultate gratuit la sediul CenRes.